TORKRET

imgservices Zdjęcie przedstawiające w jaki sposób nakłada się torkret.

OFERTA NA TORKRET

Racjonalnym oraz trwałym sposobem wykonania napraw i wzmocnień wszelkiego rodzaju konstrukcji żelbetowych jest torkretowanie, czyli wykonanie betonu metodą natryskową. Torkret i jego technologia wykonania to przede wszystkim charakterystyczny sposób układania mieszanki betonowej, polegający na jej natrysku na podłoże. W trakcie natrysku mieszanka betonowa wyrzucona jest z dyszy natryskowej z odpowiednio dużą siłą, przez co po ułożeniu uzyskuje właściwą przyczepność do podłoża, dobrą stabilność wewnętrzną oraz odpowiednie zagęszczenie. W procesie torkretowania następuje zespolenie kilku oddzielnych operacji technologicznych, a mianowicie transportowania, układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Przyczyny niszczenia betonu - kiedy stosujemy torkret:

 • Korozja spowodowana utratą zasadowości wokół stali zbrojeniowej

  Typowe przyczyny:

  • Kwaśne deszcze
  • Dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i inne substancje zanieczyszczające powietrze

  Inne czynniki:

  • Słaba jakość lub niewystarczająca grubość otuliny betonu
  • Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej brak
  • Lokalizacja i wiek konstrukcji
  • Panujące warunki atmosferyczne
 • Korozja stali zbrojeniowej spowodowana przez chlorki

  Typowe przyczyny:

  • Środowisko morskie. Bezpośredni kontakt z wodą morską lub chlorkami znajdującymi się w powietrzu
  • Sole przeciwoblodzeniowe
  • Chlorki wprowadzone do betonu w wyniku dodania zanieczyszczonej wody, zanieczyszczonego kruszywa lub nieprawidłowego stosowania dodatków

  Inne czynniki:

  • Duża porowatość, niska jakość betonu
  • Stan betonu, np. występowanie rys
  • Przeważający kierunek wiatru, lokalizacja obiektu i długość czasu oddziaływania
 • Pozostałe przyczyny niszczenia betonu

  Typowe przyczyny:

  • Reakcje w kruszywie w środowisku alkaicznym
  • Niewystarczająca pielęgnacja betonu
  • Nieodpowiednie lub nadmierne wibracje podczas układania betonu, powodujące rozsegregowanie, zacieki.
  • Drżenie lub przemieszczenie zbrojenia podczas betonowania
  • Brak wystarczających detali projektowych
  • Zadziałanie agresywnych chemikaliów, takich jak kwasy lub cukry czy woda miękka
  • Agresja biologiczna w kanalizacji
  • Korozja wywołana prądami błądzącymi lub bimetaliczna

  Inne czynniki:

  • Niska jakość, kruszywo wrażliwe na alkalia.
  • Lokalizacja i środowisko
  • Temperatura, stężenie i czas działania środków chemicznych
  • Zmiana sposobu użytkowania lub warunków obciążenia w stosunku do projektowanych
  • Jakość betonu konstrukcyjnego i dobór powłok ochronnych

TULLA-BUD Spółka z o.o.

INFORMACJE KONTAKTOWE

41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
EMAIL: info@tulla-bud.pl TEL: +48 507 004 555

INFORMACJE rynny/sztachety

EMAIL: rynny@tulla-bud.pl TEL: +48 575 509 200
PLEASE FILL YOUR EMAIL BELOW
Thank you for fill your email